Már 2009-ben lehet  rá jelentkezni! (Brossúra letöltése)

ImageA keleti-délkeleti országrész remélt potenciális felfejlesztésének egyik kulcsa, hogy legyenek helyben, kellő számban és főleg megfelelő szinten képzett gyakorlati tudással rendelkező mérnökök, akik képesek a térség hagyományaiból, lehetőségeiből fakadó területeken korszerű technológia fogadására és üzemeltetésére. Régiónkban a nagy iparvállalatok, megfelelő foglalkoztatási lehetőséget biztosítanak valamennyi végzett mérnök számára. Az egészségügyben alkalmazott korszerű elektronikai berendezések üzemeltetése, javítása, a mezőgazdaság modernizálása során alkalmazott automatizálási eszközök fejlesztése, pénzintézetek korszerű felügyeleti rendszerek telepítése és működtetése számos olyan terület, ahol igény van a jól képzett mérnökökre. A XX. század második felében a számítógépek és az információtechnika fejlődése a kapcsolódó mérnöki területekre is nagy hatást gyakorolt. A mikroprocesszorok megjelenése forradalmasította a mérnöki tervezés szemléletét. Egyre több terméket fejlesztettek a mérnöki és természettudományi területek határvonalán.

Image Debreceni Egyetem Műszaki Karán működő Villamosmérnöki és Mechatronikai tanszék  2007-ben új kutatásokat kezdett a meglévő oktatói, kutatói, valamint laborkapacitásait kihasználva abból a célból, hogy az egyetemen beinduljanak a mechatronikai témájú kutatások és a Műszaki Karon 2009. szeptemberében beindulhasson a mechatronikai mérnök képzés.

A mechatronika a gépészet, az elektronika és a számítógépes irányítás egymás hatását erősítő integrációja.  Ma már nem kétséges, hogy az iparban a szolgáltatásban a jövő az olyan berendezéseké, gépeké, amelyek az automatikus működésük mellett a változó bemenő jelekhez, működési feltételekhez, környezeti változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó szabályozással rendelkeznek, öntanulóak, egyszóval intelligensek. A mechatronika nem egyszerűen csak egy új tudományterület, hanem mérnöki szemléletmód amely a kiemelten művelt szakterület mellett feltételezi a másik kettő alkalmazási szintű ismeretét is. A mechatronika a modern mérnöki tervezés fejlődési folyamatának természetes lépcsőfokává vált.

A kutatás és képzés beindítását fokozottan indokolta, hogy a Kar folyamatos visszajelzéseket kap ipari partnereitől, akik a gépészmérnöki oktatásunkban hiányolják a nagyobb arányú villamosmérnöki és informatikai ismereteket, ugyanakkor a végzett mérnök informatikusok képzésében pedig a műszaki mérnöki ismeretek teljes hiányát teszik szóvá.

Image A kutatás egyik fő témája a gyártást támogató ipari automatizálás. Ma már az informatikai alkalmazások egyik legnagyobb értékű és hatékonyságú területe a termelési rendszereket és folyamatokat kiszolgáló termelésinformatika ami magában foglalja a diszkrét termelési folyamatok számítógépes tervezését és irányítását is. A Műszaki Karon jelentős oktatási és kutatási háttere van a termelésinformatika szakterületének és a gép- és berendezés gyártó ipar  a modern ipar húzóágazata. Magyarországon a nagyvállalatokból, valamint a nagyszámú kis- és középvállalatból álló bonyolult termelési-, piaci-, üzleti hálózat hatalmas mennyiségű termelésinformatikai alkalmazást igényel.

ImageA kutatás másik területe az épületfelügyelet, épületautomatika. Magyarországon az elfogyasztott energia egy harmada az épületekben kerül felhasználásra és ennek nagy része az épületek fűtésére, hűtésére fordítódik. Az épületautomatikai kutatás a Karon nagy hagyományokkal rendelkező épületgépészeti, energetikai kutatásokat támogatja az automatizálás oldaláról annak érdekében, hogy az épületek fenntartási költségei csökkenjenek.

A Debreceni Egyetem Műszaki Kara 2009. szeptemberében indítja a Mechatronikai mérnök alapképzését épületmechatronikai szakirányon.

Már lehet rá jelentkezni!