Az államilag támogatott képzést a felvételi eljárásban bejelölő felvételizőknek sikeres felvételijük (azaz az adott képzésre vonatkozó államilag támogatott ponthatár elérése) esetén ún. miniszteri ösztöndíj pályázaton kell részt venniük, és a regionális határon túli ösztöndíjtanácsok és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata alapján az oktatási miniszter által adományozott miniszteri ösztöndíjjal vehetnek részt az államilag támogatott felsőoktatási képzésben.

hirdetés

A szlovák és szlovén állampolgársággal rendelkező határon túli magyarok mellett a 2007. január 1. napjától a román állampolgárok is a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetnek részt a magyarországi felsőfokú képzésekben, ezért számukra nem kerül külön ösztöndíj pályázati kiírás meghirdetésre. A magyarországi tanulmányaikkal kapcsolatos információkat a Tájékoztató az Európai Gazdasági Térség állampolgáraira vonatkozó része tartalmazza.

A felsőoktatási törvény és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény szerint a horvát, szerb és ukrán állampolgárságú határon túli magyarok az oktatási és kulturális miniszter által megállapított keretszámban, miniszteri ösztöndíj elnyerése esetén nyerhetnek felvételt államilag támogatott képzésre.

A határon túli magyarok számára adományozható miniszteri ösztöndíjra pályázni kell. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet által meghirdetett pályázatok tartalma a minisztérium által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a regionális ösztöndíj tanácsokkal együttműködve kerül kidolgozásra. Az ösztöndíj elnyerésének részletes feltételeit tartalmazó pályázati kiírás 2007. január végén jelenik meg a helyi magyar nyelvű sajtóban, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium (www.okm.gov.hu), és az Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Igazgatósága (www.martonaron.hu) honlapján. A pályázatok befogadásáról, lebonyolításáról és a határon túli régiókban részletes információszolgáltatást folytató szervezetekről várhatóan már 2008. januárjától a fentebb már megnevezett honlapokon és a www.felvi.hu weboldalon lehet majd tájékozódni.

Az ösztöndíj elnyerésének szükséges feltétele valamely felsőoktatási intézményben az államilag támogatott ponthatár elérése, a többi feltételről a regionális ösztöndíjtanácsok és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet rendelkezik a pályázati felhívásban.

hirdetés

Azok a határon túli magyar hallgatók, akik felvételt nyertek valamely felsőoktatási intézménybe, de nem nyerték el a határon túli magyarok számára adományozható ösztöndíjat, kizárólag költségtérítéses képzésben vehetnek részt, függetlenül attól, hogy államilag támogatott helyre jelentkeztek, és elérték a szükséges ponthatárt.

Amennyiben horvát, szerb vagy ukrán állampolgárságú határon túli magyar nemzetiségű hallgatók tanulmányaikat költségtérítéses képzés keretében kezdték meg, a későbbiekben nem minősíthetők át államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatóvá.

Kérjük, hogy mielőtt benyújtja felvételi kérelmét, idejében tájékozódjék a későbbiekben meghatározott címeken a pályázatokról, valamint a felsőoktatási intézményekben a külföldön szerzett érettségi vizsga elfogadásáról és a költségtérítés összegéről.

A külföldön szerzett érettségi bizonyítvány esetén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben döntenek arról, hogy az abban szereplő vizsgatárgyak megfeleltethetők-e az előírt tárgyaknak, és amennyiben nem fogadják el, úgy a felsőoktatási intézmény által meghatározott tantárgyakból érettségi vizsgát kell tennie a pályázónak.

Egyes magyar felsőoktatási intézmények székhelyen kívüli képzésben hirdetnek különböző szakokat a környező országokban élő magyar nemzetiségű fiatalok számára. E képzéseket az Oktatási és Kulturális Minisztérium később és külön hirdetményben teszi közzé, a pótfelvételi eljárás keretében.

hirdetés

Forrás: www.om.hu