Hamarosan lejár az idei érettségi jelentkezési időszak. De mi a különbség a javító és a pótló érettségi vizsga között?

Pontosan mi a különbség a javító és a pótló érettségi vizsga között?

Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból

  • meg sem kezdett,
  • vagy megkezdett, de be nem fejezett,
  • illetve a megkezdett, de a vizsgakövetelmények nem teljesítése miatt sikertelen

rendes, előrehozott, pótló és az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsga megismétlése – írja az Oktatási Hivatal. Fontos, hogy javító érettségi vizsgát csak a következő vizsgaidőszakban lehet tenni, és függetlenül a korábbi vizsgán elért esetleges részeredményektől, az összes vizsgarészt meg kell ismételni.

Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból 

  • meg sem kezdett,
  • vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes,

előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító érettségi vizsga folytatása. Az igazgató engedélyezheti, hogy a vizsgázó a neki fel nem róható okból megszakadt vizsgáját ugyanazon vizsgaidőszakban folytathassa, mint amikor az érettségi vizsgáját megkezdte. Mi számít fel nem róható oknak? Fel nem róható oknak tekintendő minden olyan a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására – írja a hivatal.


Forrás: Eduline