Milyen témakörökkel találkozhatnak a diákok a töriérettségiben? Hogyan épül fel a feladatsor, és milyenek a pontozási szabályok? Minden tudnivalót összegyűjtöttünk.

Mennyi ideje lesz vizsgázóknak középszinten?

A középszintű töriérettségi megoldására 180 perc áll a vizsgázók rendelkezésére, és összesen 100 pontot érhetnek el – 50 pontot az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldásával, és 50 pontot a szöveges (kifejtendő) feladatok megoldásával.

A diákok az érettségire kapott három órát tetszés szerint oszthatják be, és a feladatok sorrendjén is tetszőlegesen változtathatnak.

Mi lesz az első részben?

Ez egy egyszerű, rövid válaszokat igénylő feladatsor. A feladatokban valamilyen forrást – szöveget, képet, diagrammot – kell elemezniük és értelmezniük a vizsgázóknak. Ez a feladatsor 12 feladatból áll, de egy-egy feladat több részfeladatot is tartalmazhat.

Milyen feladatok lehetnek még?

A szöveges feladatok kronológiai alapján két szakaszra bonthatók – az ókortól 1849-ig, valamint 1849-től napjainkig. Ezekben a feladatokban néhány összefüggő mondatban vagy hosszabb szövegben kell kifejtenetek a válaszokat. Itt is minden feladatnál van forrás (szöveg, kép, adat, térkép stb.), amely segít a feltett kérdés megválaszolásában.

A történelem feladatsor két rövid, egyetemes történelemre vonatkozó feladatot (amelyek közül az egyik az 1849 előtti, a másik az 1849 utáni korszakokkal kapcsolatos) és két hosszú, magyar történelemre vonatkozó feladatot (amelyek közül az egyik az 1849 előtti, a másik az 1849 utáni korszakokkal kapcsolatos) tartalmaz. A vizsgázóknak ezek közül kell kettőt választaniuk – az egyiknek az egyetemes történelemre vonatkozó feladatnak, a másiknak pedig a magyar történelemre vonatkozó feladatnak kell lennie. A választást az érettségizőknek a feladatlapon kell jelölniük.

A rövidebb kifejtős feladatot kb. 100-130 szóban kell megírni, a hosszabbat pedig 210-260 szó terjedelemben kell megoldani.

Milyen témakörök lesznek?

Az Oktatási Hivatal oldalán található vizsgaleírás alapján a következő témakörökre kell számítani a középszintű vizsgán:

„Az írásbeli feladatsort kb. 60%-ban a magyar, kb. 40%-ban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkotják. Az összes feladat kb. 50 %-a az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozik. A feladatsor egészében az alábbi arányok érvényesülnek:

  • Politika-, esemény-, állam, jog- és intézménytörténet kb. 40 %,
  • társadalom-, életmód-, mentalitás- és művelődéstörténet, munkaügyi alapismeretek kb. 25 %,
  • gazdaság-, technikatörténet és a környezeti kultúra története, pénzügyi és gazdasági ismeretek kb. 25 %,
  • eszme- és vallástörténet kb. 10 %.”

Milyen atlaszt lehet használni?

Az írásbelin kronológiát nem tartalmazó történelmi atlaszt lehet használni, amiről a diákoknak saját maguknak kell gondoskodni. Ezen kívül helyesírási szótárt is használhatnak, amit az intézmény biztosít a vizsgázók számára.

Forrás: Eduline