Megjelent a tájékoztatás a 2020. január 1-jével hatályba lépő új iskolaérettségi vizsgálatokról és a szülőket érintő fontosabb tudnivalókról. Itt vannak a részletek.

hirdetés

Ahogy már többször megírtuk, januártól annak a gyereknek, aki adott év augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét, szeptemberben kötelező iskolába mennie. További változás, hogy míg korábban a gyermeket ismerő óvoda felelősségébe tartozott az iskolaérettség megítélése, az új törvénnyel ez az Oktatási Hivatalhoz kerül át. A felmentést azon év január közepéig kérheti a szülő, amikor a gyereke betölti a hatot.

Milyen formai és tartalmi követelményei vannak a kérelemnek?

A kérelmhez az Oktatási Hivatal honlapján későbbiekben elérhető kéreleműrlapot kell majd használni – írja a hivatal. Fontos, hogy a kérelem kizárólag az Oktatási Hivatalhoz nyújtható be, legkorábban 2020. január 1-jétől, az ennél korábban érkezett kérelmeket nem áll módjukban elbírálni. Postára adására csak 2020. január 15-ig van lehetőség, ennél később feladott kérelmeket elutasítják. A kéreleműrlap kitöltéséhez az alábbi adatok megadása feltétlenül szükséges:

  • a kérelmező (szülő, gyám) adatai: név, születési adatok, kapcsolattartási adatok (postai cím, e-mail cím, telefonszám)
  • a gyermek személyes adatai: név, születési hely és idő, oktatási azonosító száma, amelyet az óvódától kell megkérdezni, a lakcím
  • a gyermek óvodája adatai, mellyel jogviszonyban áll: OM azonosító száma, neve, címe – ezeket az adatok szintén az óvodától kell majd megkérdezni
  • a gyermeknek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja és a fejlődése, iskolai életre felkészülése szempontjából miért lenne előnyös további egy évig az óvodában maradása kérelmező szülő nyilatkozata, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy ¬– közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.

Illetve a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumot is (szakorvosi vélemény, pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakvéleménye, fejlődést nyomon követő nyomtatvány stb.) csatolni kérelméhez. A szabályokról és a határidőkről bővebben itt olvashattok.

hirdetés

Amennyiben a kérelemben foglaltak és a csatolt dokumentumok alapján minden szükséges adat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához, az Oktatási Hivatal nyolc napon belül dönt – írják. Amennyiben nyolc napon belül nem hozható döntés – vagy azért, mert hiányos a kérelem, vagy mert további adatok kellenek döntéshez, vagy mert szakértői bizottságot kell kirendelni – az Oktatási Hivatal teljes eljárásban, hatvan napon belül dönt a kérelemről. A döntés ellen bírósági eljárásban lehet majd fellépni, melynek során az illetékes bíróság negyvenöt napon belül köteles határozatot kiadni.

A szülők továbbra is tiltakoznak, szerintük ugyanis nem hivatali eljárás, hanem a gyermek személyes ismerete szükséges annak eldöntéséhez, hogy a gyermeknek jót tenne-e további egy év óvodai nevelés.

Forrás: Eduline