Egy newcastle-i városnézésről kell levelet írni, majd karrierdöntésről – pontosabban egy dilemmáról – kell kommentet írni a középszintű angolérettségi utolsó, íráskészséget mérő részében.

A középszintű angolérettségi negyedik része a diákok íráskészségét méri: azt tesztelik, hogy az érettségizők képesek-e a megadott témákhoz kapcsolódó szövegeket írni, ismert, hétköznapi témákról írni és véleményt megfogalmazni, a meglévő szókincsüket változatosan használni, a szöveget megfelelően felépíteni és tagolni, a szövegfajtának és a közlési szándéknak, a címzetthez való viszonynak megfelelő stílust és hangnemet választani, az adott szövegfajta formai sajátosságainak megfelelő írást készíteni, egyszerű nyelvtani szerkezeteket, nyelvi fordulatokat és helyesírási szabályokat biztonsággal alkalmazni.

Ebben a vizsgarészben az alábbi szövegfajták fordulhatnak elő: rövid, személyes jellegű közlés (például üzenet, napló- vagy blogbejegyzés, internetes hozzászólás), e-mail, meghívó, magánjellegű vagy intézménynek szóló levél.

Ez a vizsgarész két feladatból áll. „Az első feladat interakciós és tranzakciós szöveg. Ebben a feladatban a vizsgázó verbális, illetve vizuális segédanyagra reagálva, három irányító szempont alapján 80-100 szó terjedelmű közlést hoz létre. A második feladatban a vizsgázó hosszabb leíró, vagy véleménykifejtő szöveget hoz létre négy irányító szempont alapján. Az írás terjedelme 100-120 szó” – olvasható az Oktatási Hivatal tájékoztatójában.

2019-es angolérettségi: feladatok és megoldások elsőként itt!

Forrás: Eduline