A következő tanévtől ismét lehet majd szóbeliztetni a hat- és nyolcosztályos gimnáziumba való felvételi során, ha az adott iskola esetében a túljelentkezés eléri a másfélszerest az elmúlt három év átlaga …

hirdetés