Hány százalékot kell elérni az angolérettségin egyes vizsgarészeknél? Mikor mehettek szóbelizne? Mennyiben tér el egymástól a közép- és az emelt szintű értékelés? Mutatjuk a válaszokat.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója szerint a középszintű angol érettségin az írásbeli és a szóbeli vizsgarészben külön-külön teljesítenie kell az elérhető pontszámnak legalább a 12%-át.

Emelt szinten viszont oda kell figyelni, hiszen mind az öt vizsgarészben – olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése, íráskészség, valamint a szóbelin is – külön-külön kell megszerezni a maxmális pontszám legalább a 12%-át.

Bár az angolérettségin összességében 12%-tól még nincs meg a kettes, de aki ezt a minimum pontot eléri az írásbelin, az már mehet szóbelizni.

Forrás: Eduline