Földrengésekről és egy komoly vitát kiváltó vizsgafeladatról is kaptak szöveget a diákok a középszintű angolérettségi első, szövegértést mérő részében.

A középszintű angolérettségi négy részből áll: az első feladatsor azt méri, a diák képes-e egy angol nyelvű szöveg gondolatmenetének lényegét megérteni, a különböző véleményeket, érvelést követni, egyes részinformációkat kiszűrni.

A feladatsor három-négy szövegből és az azokhoz tartozó feladatokból áll, az érettségizőknek 60 percük van a szövegek értelmezésére és a feladatok megoldására.

Az Oktatási Hivatal oldalán lévő tájékoztató szerint különböző szövegfajták fordulhatnak elő: utasítások, tájékoztató szövegek, elektronikus és nyomtatott levelek, újságcikkek, ismeretterjesztő vagy egyszerű, elbeszélő, modern szépirodalmi szövegek. Ezekhez a szövegekhez különféle feladattípusok – például feleletválasztás, igaz/hamis állítás, egymáshoz rendelés, kérdés és felelet összepárosítása, vélemények vagy kijelentések személyekhez kapcsolása, képek vagy események sorrendbe rakása – kapcsolódnak.

Forrás: Eduline