Ha idén felvételiztek, már nincs sok időtök összegyűjteni és feltölteni a hiányzó dokumentumokat, ha eddig nem tettétek meg. Most összeszedtük, a pontot érő bizonyítványoknak és dokumentumoknak milyen adatait kell megadnotok.

hirdetés

Középiskolai bizonyítvány

A tanulmányi pontjaitokat meghatározott középiskolai eredmények alapján számolják, ezért a középiskolai bizonyítvány minden olyan oldalát csatolni kell a jelentkezéshez, amely alátámasztja a tanulmányi pontok számításához szükséges középiskolai eredményeket (pl. a záradékokat, javítóvizsga vagy osztályozó vizsga eredményét tartalmazó oldal stb.). A legkedvezőbb pontszámítás érdekében érdemes a bizonyítványotok valamennyi, egy-egy évfolyam sikeres elvégzését igazoló (az eredményeket, az esetleges záradékokat, az iskola bélyegzőjét is tartalmazó) oldalpárját feltölteni.

Érettségi bizonyítvány

Az érettségi bizonyítványotokat, amennyiben 2006. január 1-je után adták ki, alapvetően nem kell feltölteni. Az abban szereplő érettségi vizsgaeredményeket az Oktatási Hivatal elektronikus úton veszi át a rendszeréből.

Amennyiben a nyilvántartásban szereplő adatok és a bizonyítványotokban szereplő adatok eltérnek, vagy nem jelennek meg az adatok az E-felvételi “Közhiteles nyilvántartásokból származó információk” menüpontjában, akkor a javítást, kiegészítést dokumentummal igazolva kell kérnetek. Persze olyanok is vannak, akiknek fel kell tölteniük, eőől bővebben itt olvashattok.

©

Többletpontokat igazoló dokumentumok

Fontos, hogy ezeknek a dokumentummásolatoknak a benyújtása nem kötelező. Ezek hiánya vagy nem megfelelő benyújtása viszont azt jelentheti, hogy nem kapjátok meg az ezen a jogcímen járó többletpontokat.

hirdetés

Nyelvvizsga bizonyítvány

A felvételi tájékoztató arra felhívja a figyelmet, hogy a 2003. január 1. után megszerzett nyelvvizsgák esetében nem kell feltölteni a nyelvvizsga másolatát az E-felvételi rendszerbe. A dokumentumok helyett elegendő megadni a nyelvvizsga adatait – vagyis a nyelvvizsga nyelvét, fokát, típusát, bizonyítvány számát, anyakönyvi számát és a kiállítás dátumát. A nyelvvizsgák hitelességének ellenőrzése a nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából történik.

Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy aki külön szóbeli és írásbeli bizonyítvánnyal is rendelkezik, annak két külön sorban kell rögzítenie a nyelvvizsga-bizonyítványok adatait.

Szakképesítés

A szakképesítés igazolására kizárólag az OKJ-bizonyítvány fogadható el. A szakmai vizsgáról szóló igazolás vagy pl. az év végi bizonyítvány nem jogosít többletpontra – írja a Felvi. Arról, hogy milyen bizonyítványokat fogadnak el, itt elolvashattok mindent.

Hátrányos helyzet

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata fogadható el – írja a tájékoztató. Az igazolást/határozatot akkor érvényes, ha tartalmazza neveteket és a személyazonosító adataitokat, a tübbletpontra jogosultság tényét, idejét, a kiállító megnevezését és az elrendelő igazolás/határozat számát és a kiállításra jogosult szakhatóság hiteles aláírását és pecsétjét. Erről bővebben itt olvashattok.

Fogyatékosság igazolása

A fogyatékosság vagy sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható. A felvételi tájékoztató kiemeli:  fogyatékosság igazolására nem fogadható el önmagában a szakvélemény-kivonat, az összefoglaló szakvélemény és a szakvélemény-kiegészítés még akkor sem, ha egyébként (formailag) megfelelő lenne. Erről bővebben itt olvashattok.

hirdetés

Gyermekgondozás

Gyermekgondozásért járó többletpontra való jogosultságot fizetés nélküli szabadság esetén a munkáltató által kiadott igazolással, csecsemőgondozási díj (CSED), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermekgondozási díj (GYED), gyermeknevelési támogatás (GYET) és csecsemőgondozási díj esetén a támogatást folyósító szerv (munkáltató, Országos Egészségbiztosítási Pénztár kirendeltségei, Magyar Államkincstár kirendeltségei, kormányhivatalok) által kiállított igazolással vagy határozattal kell igazolni – írja a Felvi. Arról, hogy pontosan milyen dokumantumokat fogadnak el, itt olvashattok.

Vannak, amiket külön kérhetnek

Nem mindegy, hogy milyen szakra és melyik egyetemre vagy fősikolára jelentkeztetek. Ne felejtsétek el még egyszer átnézni a levelezéseteket vagy a felvételi fiókotokat, mert ezeket a dokumentumokat külön kérhetik az egyetemek. Vannak olyan dokumentumtípusok  – az úgynevezett intézményspecifikus dokumentumok – amelyeket a felsőoktatási intézmények megadhattak, mint a jelentkezéshez csatolandó egyéb szükséges dokumentumokat.

Forrás: Eduline