Bár az elsőéves hallgatók az egyetemeken, főiskolákon tanulmányi ösztöndíjat még nem kaphatnak, szociális helyzetük alapján rendszeres szociális ösztöndíjra már az őszi szemeszterben pályázhatnak.

hirdetés

A rendszeres szociális ösztöndíjra – vagyis a szoctámra – már az őszi félévben is lehet pályázni, a határidőt és a benyújtandó dokumentumok listáját a saját egyetemetek, főiskolátok oldalán találjátok majd.

Fontos, hogy a szoctám havi összege nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20 százaléka (az éves hallgatói normatíva jelenleg 128 520 forint), ha a hallgató jövedelme alapján jogosult a támogatásra, emellett pedig fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, vagy családfenntartó, vagy nagycsaládos, vagy árva.

A szociális ösztöndíj havi összege nem lehet alacsonyabb a hallgatói normatíva 10 százalékánál, ha a hallgató jövedelme alapján jogosult a támogatásra, és hátrányos helyzetű, vagy gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy félárva.

Fontos, hogy ha a szociális helyzetetekben valamilyen negatív változás áll be, egyszeri, rendkívüli szociális ösztöndíjat kérhettek.

A határidőkről: a szociális ösztöndíjra általában szeptember elejéig-közepéig kell pályázni, ezért minél hamarabb nézzétek meg a pályázati kiírást és kezdjétek összegyűjteni a szükséges dokumentumokat.

hirdetés

Forrás: Eduline