A 2005 előtt érettségizettek esetében előfordul, hogy az érettségi bizonyítványban szereplő tárgyak elnevezései nem egyeznek meg a kétszintű érettségi rendszerben használt – és az érettségi pontok számításához követelményként meghatározott – tárgyak elnevezésével. Azonban ezek bizonyos esetekben megfeleltethetők a kétszintű érettségi rendszerben meghatározott tárgyakkal.