2008. május 5-én, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli vizsgákkal megkezdődik a 2007/2008. tanév tavaszi érettségi vizsgaidőszaka. Ez lesz a nyolcadik olyan vizsgaidőszak, amelyik a kétszintű érettségi vizsga szabályai szerint zajlik. Május 5. és június 27. között a középiskolákban 1165 helyszínen 125.546 diák teszi le az érettségi vizsgát, amely 2005 óta kiváltja az egyetemi, főiskolai felvételi vizsgákat.

hirdetés
  • A vizsgaidőszak kezdete május 5. (első vizsganap), a vége június 27. (középszintű szóbelik utolsó vizsganapja).
  • Az írásbeli vizsgák május 27-én zárulnak.
  • A szóbeli vizsgák kezdete június 5, vége június 27.

Ebben a vizsgaidőszakban is élhetnek a jelentkezők a 7 vizsgafajta mindegyikével, a megfelelő feltételek megléte esetén a rendes, az előrehozott, a szintemelő, a kiegészítő, az ismétlő, a pótló és a javító érettségi letételével.
A vizsgák 1165 helyszínen, 3414 érettségi vizsgabizottság közreműködésével zajlanak majd.
Az előző évi tavaszi vizsgákhoz képest idén 800 fővel többen jelentkeztek érettségire: 125.546 fő érettségizik.
Ők együttesen 455.557 vizsgát tesznek le.
A végzős diákok száma az idén csökken, várhatóan mintegy 85-86 000 diák szerez idén tavasszal érettségi bizonyítványt. Ez elsősorban annak tulajdonítható, hogy több mint 10.000 diák a nyelvi előkészítő évfolyamok 2004 szeptemberi bevezetésekor ilyen típusú (öt éves) középiskolai képzésbe került, ezért ők korosztályuknál egy évvel később, azaz jövőre tesznek majd rendes érettségi vizsgát. Ezért tavalyhoz képest hiányoznak a végzősök létszámából.
Egyre többen jelentkeznek egyes vizsgatárgyakból előrehozott érettségire a középiskolák alacsonyabb évfolyamaira járó diákok közül: több mint 33000 ilyen vizsga letételére kerül sor. A már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők pedig mintegy 9 ezer kiegészítő vagy ismétlő érettségit tesznek le, és több ezren élnek a szintemelő vizsga lehetőségével is.
A 455.557 vizsgából 27.987 vizsga emelt szintű, 427.570 pedig középszintű vizsga.
A diákok választásai alapján ebben a vizsgaidőszakban – az idegen nyelven letett vizsgatárgyakat (pl. történelem, matematika, biológia, földrajz, fizika stb. valamely idegen nyelven) külön számolva – 182 tárgyból lesz középszintű és 96 tárgyból emelt szintű érettségi vizsga.
Megmérettethetik magukat például arab, újgörög vagy éppen beás nyelvből, de katonai alapismeretekből, hangkultúrából vagy környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretekből is vizsgázhatnak.

Az előző évek vizsgaidőszakainak eredményei azt igazolják, hogy a kétszintű vizsgarendszer a vizsgakövetelmények és vizsgafeladatok pontos tartalmi és formai szabályozása, valamint a szakmai előkészítésben alkalmazott eljárásai révén képes arra, hogy vizsgaidőszakról vizsgaidőszakra gyakorlatilag azonos követelményeket támasszon az egyes vizsgatárgyakból az érettségizőkkel szemben. Ez a vizsgarendszer kiszámíthatósága, szakmai stabilitása, a felsőoktatási felvételit meghatározó szerepe miatt továbbra is alapvetően fontos követelmény.

Mint a korábbiakban is, az érettségi vizsgák lebonyolításával kapcsolatos tapasztalatok alapján most is sor került az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának, valamint az érettségi vizsgák részletes követelményeit tartalmazó rendeletben a vizsgatárgyak vizsgaleírásainak finomítására, pontosítására – azonban a vizsgák menetét vagy a vizsgázók felkészülését érintő jelentős változások a korábbiakhoz képest nincsenek.

hirdetés