Az egyetemeken és főiskolákon mindjárt vége a vizsgaidőszaknak és ezzel a 2018/2019-es tanévnek is. Mutatjuk, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnetek, ha nem szeretnétek, hogy szeptembertől átsoroljanak benneteket állami ösztöndíjas képzésről önköltséges formára.

Fontos tudni, attól, hogy állami ösztöndíjas képzésre nyertetek felvételt, ez nem jelent végleges finanszírozási kategóriát – vagyis amennyiben nem feleltek meg a következő feltételeknek átsorolnak benneteket önköltséges képzésre.

Ha az utolsó két – aktív – félévetekben átlagosan nem szereztetek legalább 18 kreditet, vagy nem értétek el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott tanulmányi átlagot, esetleg visszavonták az állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatotokat, illetve már felhasználtátok az összes rendelkezésetekre álló állami féléveteket, akkor elbukhatjátok az állami ösztöndíjas helyeteket.

Jó, hír azonban, hogy ellenkező irányban is történik átsorolás – a felsőoktatási intézmény a megüresedett állami ösztöndíjjal támogatott helyekre – az önköltséges hallgatók ilyen irányú kérelme esetén – a legjobb teljesítményt elérő, azonos szakon tanulmányokat folytató önköltséges hallgatókat a tanulmányi teljesítményük alapján rangsorolva átsorolja – írja a Felvi. Az átsorolásra évente egyszer van, és az intézmények július 31-ig döntenek.

Forrás: Eduline