A Black Fridayról és a tündérmesékről is kaptak szövegeket a diákok a középszintű angolérettségi második, nyelvhelyességi részében.

A középszintű angolérettségi második, nyelvhelyességi részében három olyan részfeladat is van, amelynél két megoldás is lehetséges – mondta az Eduline-nak Östör Zsuzsa, az Euroexam Vizsgaközpont vezető vizsgáztató- és tanárképzője.

A második feladat témáját a szakember nem tartja szerencsésnek, tréfát, pláne vezetést és alkoholfogyasztást érintő szöveget nem szokás tesztben szerepeltetni.

A középszintű angolérettségi második része a nyelvhelyességi feladatsor, amelynek megoldására 30 percet kapnak a vizsgázók, megoldásaikkal maximum 18 pontot szerezhetnek.

„A vizsga azt méri, hogy képes-e a vizsgázó gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek felismerésére, kiegészítésére és létrehozására szövegszinten” – olvasható az Oktatási Hivatal tájékoztatójában.

A vizsgarészben többféle feladattípus fordulhat elő: például hiányos mondatok vagy szövegek kiegészítése feleletválasztással, a szövegből kivett mondatrészlet helyének azonosítása szövegkohéziós eszközök segítségével, hiányos szöveg kiegészítése önállóan vagy előre megadott szavakból, megadott szavak ragozott alakjainak vagy a belőlük képzett új szavaknak a szövegbe illesztése, szövegtranszformáció megadott szempontok alapján.

A nyelvhelyességi szakasz három-négy feladatból, összesen 20-25 feladatrészből áll. Az összes feladat szövegre épül, a felhasznált szövegek együttes terjedelme 500-600 szó.

2019-es angolérettségi: feladatok és megoldások elsőként itt!

Forrás: Eduline