A tartalom eléréséhez kérjük, lépj be!
Kezdd itt
Szavas kereso
Szint kereso
Top 10 feltöltő

Top 10 feltöltő


Nyelvtani rendszerünk kialakulásának néhány kérdése

VN:F [1.9.22_1171]
Értékeld
Beküldő: - Szólj hozzá
Szint: Közép Kedvencekhez
Megnézték:
11877
Nyomtasd
Dátum: 2007-12-22 Küldd tovább
  Letöltés

Egy nyelv nyelvtani rendszere állandóan változik (összeszerkesztés módja és eszközkészlet). Állandó mozgatóereje a nyelvtani rendszer változásának az emberi gondolkodás fejlődésével együtt járó igény.

Mai nyelvtani rendszerünk jelentős része az ősmagyar korban (az ugor együttélés vége és a honfoglalás közötti másfél két évezred) alakult ki. Ez a folyamat a finnugor kori előzményekre épül, tehát nyelvünk megtartotta finnugor jellegét, de el is tér rokon nyelvektől.

Ebből a korból nincsenek nyelvemlékek.

Az eredetileg jelöletlen mondatbeli kapcsolatok jelöltté váltak (pl. ragtalan volt a tárgy, a határozók egy része, jelöletlen birtokviszony).

Igeragok: az ige után álló, hangsúlyát vesztett névmás hozzátapadt (agglutinálódás) az igéhez (lát-te, látod).

Birtokos személyjelek: személyes névmásból.

A finnugor korból származik a kijelentő, felszólító és a feltételes mód megkülönböztetése.

Múlt idő: adá, kéré típussal fejezték ki, a -t, -tt képző volt, később lett a múlt idő kifejezője, adá 19. sz. 2. felében tűnt el végleg.
A magyar nyelv külön életében alakult ki a határozói igenév, vonatkozó névmás, névelők, sok névutó, kötőszó, igekötő.

Az igekötők: határozói szintagmából alakultak ki (tengeren által mentek * átmentek a tengeren).
A nyelvemlékes korban alakult ki a határozott és a határozatlan névelő (hangsúlytalan 1) is.

Kötőszók, vonatkozó névmás: Megjött az kit vártunk.

A toldalékok:

Egy részük már a finnugor alapnyelvben is megvolt (-k többesjel).
A ragok nagy része önálló szóból alakult ki: szintagmatikus kapcsolat, névutós kapcsolat, összetapadás.

A mondatok:

Itt is az árnyalás, differenciálás felé halad a fejlődés. Egyszerű mondat, mellérendelő szerkezet, alárendelő mondattípus, többszörösen összetett mondatok. Bonyolult igeneves szerkezetek voltak összetett mondat helyett.

 


 

Facebook hozzászólok

Facebook hozzászólók

Hozzászólok

Ha szeretnél hozzászólni, lépj be!

Ezt olvastad már?
Helyesírásunk alapelvei, írásjelek

Az írás: az emberi beszéd rögzítése grafikai jelekkel. Az írásjegyeket...

Close