A tartalom eléréséhez kérjük, lépj be!
Kezdd itt
Szavas kereso
Szint kereso
Top 10 feltöltő

Top 10 feltöltő


A kommunikáció funkciói és tényezői

VN:F [1.9.22_1171]
Értékeld
Beküldő: - Szólj hozzá
Szint: Közép Kedvencekhez
Megnézték:
21489
Nyomtasd
Dátum: 2012-01-11 Küldd tovább
  Letöltés

Alapvető fogalmak

Kommunikáció: Bármely jelrendszernek az emberi érintkezésben való kölcsönös felhasználása.
Pl: mimika, gesztusok, jelbeszéd

Közlésfolyamat: A nyelvnek mint jelrendszernek az emberi érintkezésben való kölcsönös felhasználása.

Információ: Egyoldalú tájékoztatás ill. tájékozódás. Visszajelzés nincs. Emberek közötti beszédet jelenti.
Pl: újságot olvasás, rádió hallgatás, tv nézés

 

A kommunikáció tényezői:

A közlésfolyamat teljessége folyamatos vagy esetenként szerepcserét is feltételez, amikor a feladóból címzett, a vevőből pedig közlő válik. Bármelyik tényező hiánya sikertelenné teszi a kommunikációt.

Az információ elindítója, adója vagy feladója, aki vagy ami beszél vagy közöl valamit.

A címzett vagy vevő az, akinek az információt szánták

A közvetítő közeg vagy csatorna, az információ továbbításának eszköze: levegő, telefondrót, elektromágneses hullám stb.

A közlemény vagy üzenet, a továbbított információ tárgya

Kódnak nevezzük azt a közleményt kifejező nyelvi vagy jelrendszer elemeit és szabályait, melyeket a résztvevők kölcsönösen ismernek.

Beszédhelyzet vagy szituáció a kommunikációs közeg, amelyben a közlemény megkapja a maga teljes jelentését, mindazon tényezőket értjük rajta, amelyek hatással vannak a közlés lefolyására.

 

A kommunikáció funkciói

Alapvető funkciók:

1) Tájékoztató funkció

Információátadás, vélemény vagy gondolatközlés egy adott dologról, a valóságról.

Pl.: Az iskolában a tanítás 8 órakor kezdődik.

 

2) Érzelemkifejező funkció

Az én, a személyiség megnyilvánulása, érzéseink, vágyaink megfogalmazása

Pl.: szeretlek, gyűlöllek, szeretnék nem gondolni semmire

 

3) Felszólító funkció

A hallgató befolyásolására való törekvés

Pl.: kérés, felszólítás, kívánság

 

Másodlagos, kiegészítő funkciók:

Kapcsolatfenntartó funkció

A köszönések, a társalgást bevezető és fenntartó formulák

Pl.: Szép időnk van, ugye?

 

Értelmező vagy metanyelvi funkció

A nyelvi megformálásra, vagyis magára a nyelvre tesszük fel a kérdést

Pl.: Hogy is fejezzem ki magam? Hogy is mondjam?

 

Esztétikai vagy művészi funkció

Amikor az üzenet nyelve művészi megformáltságú

Pl.: bármelyik műalkotás

 

Az állati és az emberi kommunikáció különbségei és közös vonásai

Állati kommunikáció

- Zárt (bizonyos helyhez kötött )
- Meghatározott számú közlést tesz lehetővé
- Tagolatlan
- Öröklött, ösztönös
- Biológiai indíttatású (veszélyérzet, éhség, fajfenntartás)
- Információátadás

 

Emberi kommunikáció

- Nyitott (végtelen számú beszédbeli jelzésre képes)
- Tanult (csak a beszéd képessége öröklődött)
- Mondatalkotásra is alkalmas
- Általában tagolt
- Az ábrázolás a domináns
- Segítségével jellemezni lehet valóságos vagy elképzelt eseményt, helyzetet, személyt, dolgot
- Információcserére szolgál

 

Közös vonás:

A jeladás, illetve a jelek vételének képessége;

jelzés ;

információátadás.

 

A verbális és a nem verbális kommunikáció

Verbális kommunikáció

  • A természetes emberi nyelven megvalósult közlés

 

Nem verbális kommunikáció

  • A viselkedés szabályozásához szükséges nem nyelvi jelek összessége, vagyis a testbeszéd.

 

A verbális és nem verbális kommunikáció közös jellemzői

  • Mindkettő közlésfolyamat, kommunikáció
  • A nyelv- és a testbeszéd is jelrendszert alkot
  • A gesztusoknak is van értelmezhető jelentésük
  • A testbeszéd sem izolált gesztusokból, hanem gesztuscsoportokból, „mondatokból” áll.

 


 

Facebook hozzászólok

Facebook hozzászólók

Hozzászólok

Ha szeretnél hozzászólni, lépj be!

Ezt olvastad már?
Állandósult szókapcsolatok (frazémák)

Gyakran választunk és használunk az egyszerűbb szavak helyett több szóból...

Close