A tartalom eléréséhez kérjük, lépj be!
Kezdd itt
Szavas kereso
Szint kereso
Top 10 feltöltő

Top 10 feltöltő


Odüsszeia szerkezete, kalandok, Odüsszeusz alakja

VN:F [1.9.22_1171]
Értékeld
Beküldő: - Szólj hozzá
Szint: Közép Kedvencekhez
Megnézték:
18626
Nyomtasd
Dátum: 2007-12-16 Küldd tovább
  Letöltés

Odüsszeia szerkezete

12 ének: előzmények
I.-IV. ének: ugyanabban az időben: V.-VIII. ének
Ithaka, Pülosz, Spárta Ogügié, Szkhéria
IX.-XII. ének
Szkhéria – mesés múlt

12 ének: hazatérés
XIII.-XXIV. Ének
Ithaka – leszámolás a kérőkkel
Szerkezeti felépítése

- Ithakába az otthonba vezet a cselekmény.
– Pallasz Athéné alakváltozásai.
– Thélemakhosz 20 éves.
– Thélemakhosz Spártába indult Menelaoszhoz.
– Kérők ostromolása ( Pénelopé)
( Ez I – IV. énekig tart )

I –IV. ének

A, Ithakát mutatja be.
B, Pénelopé hűségét.
C, Thélemakhosz gyermekből felnőtté válását.

V – VIII. ének

- Mesék birodalma
– Odüsszeusszal Kalipszó szigetén találkozunk először ahol a Nimfa foglya.
– Ellentétek, párhuzamok szerepelnek a műben.
– Felvillannak Odüsszeusz emberi tulajdonságai

1. Leküzdi a halált
2. Visszautasítja a szerelmet
– Tutaj ácsolása (párhuzamok: Um – Napisti, Noé )
– 20 nap alatt Szkhiria szigetére a Phajákok földjére, itt elmeséli eddigi életét.

IX – XII. ének

Odüsszeusz kalandjairól szól, ezeknek a részeknek különleges szerepe van az eposz szerkezetében, mert a jelen helyett a múltba meséli el Odüsszeusz kalandjait. Ezt a részt nem az író, hanem maga Odüsszeusz meséli el. Megismerjük Odüsszeusz legfőbb tulajdonságait, egyéniségét, viselkedését.

Kalandok

1. Iszmarosz szigetén a Kikónok városainak feldúlása ( kapzsiság miatt).
2. Lótuszevők ( állhatatlanság miatt nem tudnak sorukra várni).
3. Küklopszok társaságában ( az ész győz megmenekülnek). Az óriás megvakul.
4. Aiolosz szigetén ( gyanakvás irigység jellemzi a legénységet)
5. Télepülosz szigetén a követhajigáló emberevő óriások között ( Odüsszeusz beszélget velük és túlélik.
6. Araié szigetén Kirké istennő társaságában ( sertéssé változtatja őket)
7. Odüsszeusz az alvilágban itt találkozik anyjával, apjával és Agamemnonnal ( mindegyik azt mondja, hogy győzze le önmagát és titokban térjen haza).
8. Szirének csábító éneke ( önfegyelem, tudásvágy, nagy lelki erő)
9. Kaland Szküllával a hatfejű tengeri szörnnyel és Khaürdisszel ( furfangossággal menekül ).
10. Héliosz napisten marháiból esznek Thrirakié szigetén ( testi örömök ) egyre rosszabbak a társak viharba kerülnek 9 napig hánykolódnak majd, Kalipszó Nimfa fogságba jut ( egyedül élte túl ).

A kilenc kalandot 3 évig éli át a 10. Kalandnak 7 év az ideje.
A műben az embernek és az időnek van nagy szerepe.
A kalandok elmesélése után ( időrendbe meséli el Odüsszeusz) a mű a jelen idősúlyához kanyarodik vissza. Az eposz felénél ( 12. ének ) lezárul a múlt köze.
A mű második fele ( 13 – 24. ének ) Ithakába játszódik és eseményeit Homérosz mondja el időrendben. A két cselekményszál összekapcsolódik, csaknem egy időrendben ér haza Odüsszeusz és Thélemakhosz.
Mindketten titokban érnek haza és mindkettőjükre újabb veszély vár, mert le kell győzni a kérőket. A cselben Pallasz Athéné segít, de emberi segítség is van a szolgák részéről. A szolgák nagy része is bűnös velük Thélemakhosz számol le. A nemesen viselkedő szolgák pl.: dajka hű maradt Odüsszeuszhoz és segít a kérők legyőzésében. Végül az íjász verseny dönti el hogy Odüsszeusz érkezett haza és ezzel a történet véget ér. ( Vagyon megmaradt, Pénelopé hűséges hozzá és megfékezi a további öldöklést Ithakába. )

 

Az Odüsszeia XIII-XXIV. éneke (RÉSZLETESEN)

A hazatérés Ithakára koldus képében XIV. ének Athéné Spártából Télemakhoszt hazaküldi XV. ének Télemakhosz és Odüsszeusz egymásra ismer XVI. ének Egy idegen megjósolja Penelopénak, hogy megérkezik a férje, lakomázó kérők, durva kecskepásztor, kedvenc kutyája, Antinoosz hozzávágja a zsámolyt a “koldushoz” XVII. ének Írosz, a hetvenkedő koldus és Odüsszeusz “párviadala”, a szolgálólány ócsárolja Odüsszeuszt XVIII. ének Pénelopé eltűnt férjéről szeretne tudakozódni az idegentől, a dajka felismeri lábsebéről XIX. ének Odüsszeusz az előcsarnokban álmatlanul tölti az éjszakát, a sorsáról gondolkodik, de biztató jeleket kap az istenektől; reggel a kérők készítik elő a lakomát XX. ének Pénelopé íjversenyre hívja a kérőket Odüsszeusz íjával XXI. ének Odüsszeusz és Télemakhosz megölik az összes kérőt és hűtlen szolgát XXII. ének Pénelopé nem biztos benne, hogy a férje jött meg, próbára teszi, kérdezi a hitvesi ágy titkát, Odüsszeusz megfejti, majd elmondja Teiresziász jóslatát, hogy meddig kell még bolyongania, míg kiengeszteli Poszeidónt XXIII. ének
Elterjed a szörnyű mészárlás híre, majd Athéné seg1tségével békekötés következik XXIV. ének

 

Odüsszeusz alakja

→ Az Odüsszeia világképe és embereszménye eltér az Iliászétól.
→ Hírnévvel szerzett dicsőség helyébe az élet lép a társadalmi jelenségekről
→ Új történelmi korszak-társadalmi változások-az eszmény megváltozása vallott nézetek összessége.
→ Odüsszeusz:kiváló harcos,legfőbb erénye az okosság,az igazságosság,a minden tudatos megismerésének szomjúsága,a kompromisszumokra való képesség,a tapasztalat szülte óvatosság,a cselekedetek következményeinek latolgatása.
→ Az Odüsszeusz embereszménye tehát nem a bátor ember hanem a sokat tapasztalt, bölcs,leleményes,politikus ember.
→ Végtelen kíváncsisága és az ismeretlen megismerése iránti olthatatlan vágya sodorja a veszedelmes kalandokba.
→ Törvényt és rendet keres és visz a barbárság világába.
→ Higgadtan, ésszel számítja ki, mikor kell felvenni a harcot, és mikor van szükség menekülésre, vagy tudatos áldozatvállalásra.

→ Emberi, mert nem tökéletes, de meg tudja fékezni magát és ártó szenvedélyeit.
→ Katonai vitézsége mellett „polgári” erényei is vannak: kitűnő mesterember és ért a hajózáshoz is.
→ Társai életét meg szerette volna menteni, azok egyik része véletlen, másik része pedig saját hibája miatt pusztult el.

 


 

Facebook hozzászólok

Facebook hozzászólók

Hozzászólok

Ha szeretnél hozzászólni, lépj be!


Hozzászólások (31)


Ezt olvastad már?
Homéroszi művek sajátosságai, állandósult elemek, eposzi kellékek

1. A homéroszi művek sajátosságai: 1. Verselés: A költemények időmértékes...

Close