A tartalom eléréséhez kérjük, lépj be!
Kezdd itt
Szavas kereso
Szint kereso
Top 10 feltöltő

Top 10 feltöltő


Homéroszi művek sajátosságai, állandósult elemek, eposzi kellékek

VN:F [1.9.22_1171]
Értékeld
Beküldő: - Szólj hozzá
Szint: Közép Kedvencekhez
Megnézték:
13228
Nyomtasd
Dátum: 2007-12-16 Küldd tovább
  Letöltés

1. A homéroszi művek sajátosságai:

1. Verselés:
A költemények időmértékes verselésűek, vagyis a verselés alapja a rövid és hosszú szótagok bizonyos szabályok szerint történő váltakozása. Versformájuk a hexameter (hatmértékű). A hexameter 6 verslábból álló sor, az első négy dactilus vagy spondeus, az ötödik mindig dactilus, a hatodik spondeus vagy trocheus, vagy egy csonka versláb.
2. Homéroszi jelzők:
Pl.: görbeeszű, görbeíjú, görbekarmú, széphajú, jóhajú, magashajú.
3. Ismétlődő szókapcsolatok
4. Harcleírások
5. Vendéglátás formái
6. Sajátos költői műnyelv:
Jelentős részben előre kész, a versbe beillő formulából épül fel.
7. Szájhagyományozás:
Ez az alkotásmód a szájhagyományozó költészet viszonyi közt alakult ki (minden előadás egyben új alkotás is). A homéroszi költeményeket tehát a szájhagyományozás hosszú korszaka előzte meg. Ennek szükségletei alakították ki a formulákból felépülő költői műnyelvet, az ismétlődő helyzetek elbeszélésének alapformáit.

 

 

 

 

2. Állandósult elemek, eposzi kellékek:

1.) invokáció: (segélykérés, megszólítás)
Az antik eposzokban ez Kalliopéhoz, az eposzírás múzsájához szól. A barokk eposzokban Szűz Máriához. A késő-klasszicista- és romantikus eposzokban pedig látomássá alakul.
Vörösmarty: Zalán futása – Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?”
Arany: Toldi előhang
2.) propozíció: (tárgymegjelölés)
Homérosz: Odüsszeia – “Férfiúról szólj nékem, múzsa, ki sokfele bolygott.”

3.) enumeráció: (előszámlálás, seregszemle)
a.) a vizuális szemléletmód következménye
b.) az egyetemesítés eszköze; a küzdelem nagyságát jelzi két típusa van:
1. a szembenálló feleket veszi sorra
2. genealógiai (leszármazástani): egy-egy kiemelkedő alak nagyságát jelzi az ősök felsorakoztatásával
4.) in medias res: (a dolgok közepébe vágva)
a.) Odüsszeia
A főhős elmeséli az előzményeket
5.) epitheton ornans:
állandó vagy eposzi jelző (gyorslábú Akhilleusz)
a.) a vizuális szemléletmód függvénye
b.) a névvel együtt nagyobb ritmikai egységet alkot; s könnyebb megalkotni a hexametert
6.) verselés: az antik eposzok esetében hexameter
Arisztotelész a Poétikában hősi mértéknek nevezi.
7.) epikus hasonlat:
a.) a vizuális szemléletmód függvénye
b.) az egyetemesítés eszköze
8.) deus ex machina: (isteni közbeavatkozás)
A görög színházhoz kapcsolódik az elnevezés (emelőszerkezet emelte az istent alakító színészt a díszlet fölé).
váratlan fordulat, közbelépés, a mű logikájából nem következő fordulat
görögöket támogató istenek: Pallasz Athéné, Thetisz, Héra, Héphaisztosz, Poszeidon
trójaiakat támogató istenek: Aphrodité, Apollón, Irisz
9.) visszatérő toposzok, szövegrészletek:
Bizonyos alapvető emberi cselekedeteket (vendéglátás, temetés) az eposz különböző helyein azonos módon olvashatunk. A szóbeli előadásmód függvénye.

 


 

Facebook hozzászólok

Facebook hozzászólók

Hozzászólok

Ha szeretnél hozzászólni, lépj be!


Hozzászólások (4)


Ezt olvastad már?
Eposz, homéroszi eposz, homéroszi kérdés

1. Eposz Az eposz verses nagyepikai műfaj, mely egy egész...

Close