A tartalom eléréséhez kérjük, lépj be!
Kezdd itt
Szavas kereso
Szint kereso
Top 10 feltöltő

Top 10 feltöltő


A DNS és az RNS felépítésében milyen hasonlóságok és különbségek mutatkoznak?

VN:F [1.9.22_1171]
Értékeld
Beküldő: - Szólj hozzá
Szint: Közép Kedvencekhez
Megnézték:
10290
Nyomtasd
Dátum: 2007-12-20 Küldd tovább
  Letöltés

A nukleinsavak nukleotid egységekből felépülő polinukleotidok. A szomszédos nukleotid egységek a pentózmolekulák ötödik, illetve harmadik szénatomja közötti foszfátcsoporton keresztül kapcsolódnak össze. Egy- egy nukleinsav felépítésében akár több ezer is lehet az ily módon összekapcsolt nukleotidok száma. A felépítésben résztvevő pentóztól, és a nitrogéntartalmú bázisoktól függően két nagy csoportjuk van:

- A dezoxiribózt tartalmazó dezoxiribonukleinsavak, vagy röviden DNS- molekulák.

- A ribózt tartalmazó ribonukleinsavak, vagy röviden RNS molekulák.

A nukleinsavak molekuláiban az egyes nukleotidokat csak a nitrogéntartalmú szerves bázisok különböztetik meg egymástól. Ezért a nukleinsavak szerkezetének elsődleges meghatározója a bázissorrend, vagyis a különböző bázist tartalmazó nukleotidok egymás utáni elhelyezkedése.

A nukleotidok foszforsavból, ribózból vagy dezoxiribózból, és nitrogén tartalmú bázisból állnak, ami lehet pirimidinvázas – timin (T); citozin ( C); uracil (U), és lehet purinvázas – adenin (A); guanin (G).

A nukleinsavak a nukleotidokból és a hozzá kapcsolódó foszforsavakból adenozinból és (acetil) -koenzim A- ból állnak.

DNS cukorja a dezoxiribóz. Nukleotidjainak száma egymilliótól több millióig terjedhet. A sejtmagban, a színtestben és a mitokondriumban fordul elő. Szerepe: örökítőanyag, a fehérjeszintézis irányítója. A DNS- molekulát alkotó nukleotidok felépítésében négyféle bázis található: A, T, G, C. Egy DNS- molekula két egymással ellentétes irányba futó polinukleotid láncból épül fel. A két láncot hidrogénkötések kapcsolják össze, amelyek a két lánc megfelelő bázispárja között jönnek létre. A DNS- molekula két nukleotidlánca között a hidrogénhidak kialakulását a bázisok szerkezete határozza meg. Az egyik lánc adenin bázisával szemben csak timin helyezkedhet el, mivel mindegyikük két hidrogénkötést tud kialakítani. Hasonló okból alkot bázispárt a citozin és a guanin három hidrogénkötéssel. Ez egyben azt is jelenti, hogy minden bázispárban egymással szemben egy nagyobb méretű purinbázis és egy kisebb méretű pirimidinbázis helyezkedik el. Ennek az a következménye, hogy a molekulát alkotó két polinukleotid- lánc párhuzamos egymással.

A két lánc szemben lévő bázisai tehát egymás kiegészítői. Ezért az egyik lánc bázissorrendje egyértelműen meghatározza a másikét is. A hidrogénkötésekkel ily módon összekapcsolódott polinukleotidszál a hossztengely körül spirális formában feltekeredik, és kialakul a DNS- molekulára jellemző kettős hélixszerkezet.

A nukleotidok észterkötéssel kapcsolódnak össze: Egy molekula alkoholos OH csoportja vízkilépés közben reakcióba lép a vízzel.

RNS: Az RNS- molekulákat biológiai működésük szerint lehet csoportosítani.

- Transzfer RNS: Az aminosavat szállítja.

- Messenger RNS: Lemásolja a DNS bázissorrendjét.

- Riboszómális RNS: A riboszómát építi fel.

Cukorja a ribóz. Nukleotidok száma: 25 ezertől egymillióig terjedhet. A sejtmagvacskában, vagy a sejtplazmában van. Különböző RNS- molekulák nukleotidjai négyféle szerves bázist tartalmaz. A, G, C, U. Minden RNS- molekula csak egyetlen polinukleotid láncból áll. Térszerkezetük igen változatos lehet, akár önmagával bázispárokat is képezhet.

 


 

Facebook hozzászólok

Facebook hozzászólók

Hozzászólok

Ha szeretnél hozzászólni, lépj be!


Hozzászólások (2)

    Ha rosszul gondolnám, kérlek javítsatok ki, de ez a rész nem lett elírva?

    A nukleinsavak foszforsavból, ribózból, vagy dezoxiribózból és nitrogén tartalmú bázisból állnak, ami lehet pirimidinvázas Pl.: timin (T); citozin ( C); uracil (U), és lehet purinvázas Pl.: adenin (A); guanin (G).

    A nukleotidok pedig nukleinsvakból és a hozzá kapcsolódó foszforsavakból adenozinból és (acetil) -koenzim A- ból állnak.

    Nem konkrétan a nukleotidokat építik fel a szerves bázisok, a foszforsav, és a ribóz, ill. dezoxiribóz? És a nukleinsavak állnak nulkeotidokból, és nem fordítva?


Ezt olvastad már?
A domináns és a recesszív öröklődés jellemzése két nemzedék alapján

Az öröklődés során a tulajdonságok a DNS-ben öröklődnek tovább. Egy-egy...

Close