A tartalom eléréséhez kérjük, lépj be!
Kezdd itt
Szavas kereso
Szint kereso
Top 10 feltöltő

Top 10 feltöltő


Irregular verbs – rendhagyó igék

VN:F [1.9.22_1171]
Értékeld
Beküldő: - Szólj hozzá
Szint: - Kedvencekhez
Megnézték:
6055
Nyomtasd
Dátum: 2012-06-16 Küldd tovább
  Letöltés

Irregular verbs

arise (arájz) arose (aróz) arisen (arizn) adódik, fakad, ered
awake (avék) awoke (avók) awoken (avókn) felébred
be (bí) was, were (vaz,vör) been (bín) létige (lenni)
bear (bír) bore (bór) borne (bórn) elszenved, kiáll, eltűr
bear (bír) bore (bór) born (bórn) szül
beat (bít) beat (bít) beaten (bítn) dobog, ver, üt (szív)
become (bikám) became (bikém) become (bikám) válik valamivé
begin (bigin) began (bigen) begun (bigan) kezd, hozzákezd
bend (bend) bent (bent) bent (bent) görbít, hajlít
bet bet bet fogad, tétet tesz
bind (bájnd) bound (báund) bound (báund) köt, bekötöz
bite (bájt) bit (bit) bitten (bitn) bedől v.minek, csíp, mar, harap
bleed (blíd) bled (bled) bled kiürül, kifolyik, vérzik
blow (bló) blew (blu) blown (bloun) fúj
break (brék) broke (brók) broken (brókn) törik, szünet
breed (bríd) bred (bred) bred előidéz, okoz
bring (bring) brought (brógt) brought (brógt) elhoz, hoz
build (bild) built (bilt) built (bilt) épít
burn (börn) burnt (börnt) burnt ég
buy (báj) bought (bógt) bought (bógt) vesz,vásárol
can (ken) could (kuld) been able (bín abl) tud (képes rá, fizikailag)
cast (keszt) cast cast dob, elhajít
catch (kecs) caught (kót) caught (kót) megfog, elkap
choose (csúz) chose (csoz) chosen (csúzn) választ, kiválaszt
cling (klin) clung (klan) clung (klan) belekapaszkodik, odabújik
come (kam) came (kém) come (kam) jön
cost (koszt) cost cost költség
creep (kríp) crept (krept) crept csúszik, mászik
cut (kat) cut cut vág
deal (díl) dealt (delt) dealt (delt) ütést ad, kártyát oszt
dig (dig) dug (dág) dug ás
dive (dájv) dove (dov) dived (dájvd) alámerül, lebukik
do (du) did done (dan) segédige, tenni,csinálni
drag (dreg) dragged (dregd) dragged (dregd) vonszol, húz
draw (dráó) drew (drú) drawn (dráon) húz, beszív,szippant
dream (drím) dreamed (drímd) dreamt (dremt) dreamed, dreamt álmodik
drink drank (drenk) drunk (drank) iszik
drive (drájv) drove (drov) driven (drivn) vezet
drown (dráun) drowned (dráund) drowned (dráund) megfojt, vízbe fullad
eat (ít) ate (et,ét) eaten (ítn) eszik
fall (fól) fell (fell) fallen (falln) esik
feed (fíd) fed fed adagol, etet, táplál
feel (fíl) felt (felt) felt érez
fight (fájt) fought (fáut) fought (fáut) harcol, menekül
find (fájnd) found (fáund) found (fáund) talál
flee (flí) fled (fled) fled megfutamodik, elmenekül
fling (fling) flung (flang) flung (flang) dob, csapkod, hajít, rugdos
fly (fláj) flew (flú) flown (flóun) repül
forbid (forbid) borbade (borbéd) borbidden (forbidn) tilt, megakadályoz
forget (foget) forgot (fogat) forgotten (fogatn) elfelejt
forgive (fogív) forgave (fogév) forgiven (fogívn) megbocsájt
freeze (fríz) froze (fróz) frozen (frózn) fázik, megfagyaszt, dermed
get got (gat) gotten (gatn) kap
give (gív) gave (gev) given (gívn) ad
grind (grájnd) ground (gráund) ground (gráund) darál,aprít, morzsol
grow (gró) grew (grú) grown (gróun) termeszt
hang(heng) -suspend- hung (hang) hung (hang) felakaszt, felfüggeszt, tart
hang(heng)-execute- hanged (hengd) hanged (hengd) felakaszt (kivégzés)
hear (hír) heard (hörd) heard (hörd) hall
hide (hájd) híd (híd) hidden (hidn) eldug, elrejt
hit hit hit üt, megcsap
hold (hóld) held (held) held érvényes, bír, elbír
hurt (hört) hurt hurt sérülés, árt, megsért
keep (kíp) kept (kept) kept tart
know (náó) knew (nyú) known (náón) ismer, tud (szellemileg)
lay (léj) laid (léjd) laid (léjd) csillapít, alábbhagy
lead (líd) led (led) led vezet
leave (lív) left left elhagy,otthagy
lend lent lent kölcsönad
let let let bérbe-kölcsön ad
lie (láj) lied (lájd) lied (lájd) hazudik
lie (lí) lay (léj) lain (léjn) fekszik
lose (lúz) lost (loszt) lost veszít
make (mék) made (méd) made készül, készít
mean (mín) meant (ment) meant jelent
meet (mít) met (met) met találkozik
pay (péj) paid (péjd) paid fizet
prove (prúv) proved (prúvd) proven (prúvn) igazol, bizonyít
put put put feltesz, helyez
quit (kvit) quit quit abbahagy, elmegy,felmond
read (ríd) read read olvas
ride (rájd) rode (ród) ridden (ridn) lovagol,bicajozik,stb.
ring (rign) rang (reng) rung (rang) cseng, csörög
rise (rájz) rose (ráóz) risen (rízn) emelkedik, felkel (nap)
run (ran) ran (ren) run (ran) fut, szalad
saw (száú) sawed (száúd) sawn (száun) vág, fűrészel
say (széj) said (szed) said mond vmit
see (szí) saw (száó) seen (szín) lát
seek (szik) sought (száut) sought (száut) kérés
sell (szell) sold (szold) sold elad
send (szend) sent (szent) sent küld
set (szet) set set beállít,változtat,élesít,igazít
shake (sék) shook (suk) shaken (sékn) ráz, felráz,megráz
shed (sed) shed shed eláraszt
shine (sájn) shone (son) shone süt, fényes (nap)
shoe (sú) shod (sad) shod cipővel ellát
shoot (sút) shot (sát) shot lő, áthatol, átrohan, bead vmit
show (só) showed (soud) shown (soun) megmutat,bemutat
shrink (srink) shrank (srenk) shrunk (srank) összemegy, visszamegy
shut (sat) shut shut bezár-lezár vmit
sing (szing) sang (szeng) sung (szang) énekel,dalol
sink (szink) sank (szenk) sunk (szank) lemerül, csökken
sit (szit) sat (szat) sat ül
slay (szlé) slew (szlú) slain (szlén) elpusztít, megöl
sleep (szlíp) slept (szlept) slept alszik
slide (szlájd) slid (szlid) slid csúszik, siklik
sling (szling) slung (szlang) slung dob,hajít, vállra vesz
speak (szpík) spoke (szpók) spoken (szpókn) beszél
spend (szpend) spent (szpent) spent időd eltölt, pénzt elkölt
spin (szpin) spun (szpan) spun forog, pörög
spread (szpred) spread spread betakar, terjed
spring (szpring) sprang (szpreng) sprung (szprun) adódik, előidéz
stand (sztend) stood (sztud) stood áll
steal (sztíl) stole (sztól) stolen (sztóln) lop
stick (sztik) stuck (sztak) stuck becsap, beszúr, döf
sting (szting) stung (sztang) stung csíp, mar
stink (sztink) stank (sztenk) stunk (sztank) szagol
strike (sztréjk) struck (sztrak) struck megver, megüt, elveri a pénzt
string (sztring) strung (sztrang) strung felidegesít, rászed, felhangol
strive (sztrájv) strove (sztrov) striven (sztrájvön) igyekszik, törekedik
swear (szver) swore (szvór) sworn (szvorn) esküszik
sweep (szvip) swept (szvept) swept söpör
swim (szvim) swam (szvem) swum (szvam) úszik
swing (szving) swung (szvang) swung forog, himbálózik, hintázik
take (ték) took (tuk) taken (tékin) fog, vesz -nem vásárol!-
teach (tícs) taught (tát) taught tanít
tear (ter) tore (tor) torn (torn) elszakít, széttép
tell (tell) told (told) told mesél, mond
think (fink) thought (fáut) thought gondol
throw (fró) threw (frú) thrown (froun) dob,hajít
tread (tred) trod (trád) trodden (trádn) tapos, tipor, lépked
understand (ándösztend) understood (ándösztud) understood megért v.mit
wake (vék) woke (vók) woken (vókn) felébred
wear (ver) wore (vor) worn (vorn) visel v.mit
win won won nyer
wind wound (váund) wound csavarodik, görbül
wring (vring) wrung (vráng) wrung kicsavar, gyötör
write (vrájt) wrote (vrót) written (ritn) ír

 

Facebook hozzászólok

Facebook hozzászólók

Hozzászólok

Ha szeretnél hozzászólni, lépj be!

Ezt olvastad már?
Travelling in Britain (London)

Travelling in Britain (London)   London is a capital of...

Close